پروژه خانه فرهنگ چوبیندر

این پروژه برای اجرا تحویل شهرداری منطقه یک و اداره راه و شهرسازی شده است.

پروژه بوستان هادی آباد

این پروژه برای اجرا تحویل منطقه یک شهرداری و اداره راه و شهرسازی شده است.

پروژه بام قزوین

این پروژه برای اجرا تحویل مدیریت منطقه نمونه گردشگری باراجین شده است.

طرح پروژه خانه فرهنگ شهید بهشتی (باغ نشاط)

بروزرسانی خانه فرهنگ شهید بهشتی (باغ نشاط) که برای اجرا تحویل شهرداری منطقه یک و اداره راه و شهرسازی شد خبر داد.

طرح پروژه بوستان 2 هکتاری پونک

از ویژگی‌های مهم این پروژه ، بکارگیری مداوم فضای شهری به وسیله کاربران از طریق طراحی محیطی ، صرفنظر از عملكرد زيست محيطي و نقشي كه در سرزندگي و شادابي محلات دارند می توان اشاره کرد.