پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۰۷

موزاییک سازی عکس های هوایی سال 35 و 47 و تبدیل آن به نقشه های UTM

موزاییک سازی عکس های هوایی سال 35 و 47 و تبدیل آن به نقشه های UTM

تهیه عکس هوایی یکپارچه شهر قزوین در دوره های زمانی مختلف با توجه به اسناد خریداری شده از سازمان نقشه برداری کشور

تهیه عکس هوایی  یکپارچه شهر قزوین در دوره های زمانی مختلف با توجه به اسناد خریداری شده از سازمان نقشه برداری کشور

تهیه نقشه  UTM شهر قزوین از عکس های هوایی قدیمی به منظور بهره گیری از نقشه شهر  در پروژه های شهری، امکان مقایسه حد و حدود معابر و ساختمانهای شهر در دوره های زمانی مختلف و تسهیل در تصمیم گیری های مربوطه به خصوص در کارشناسی های ارجاع شده از دادگستری

تصاویر مرتبط