دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۱

امکان سنجی و طراحی فضای شهری ( پلازای شهری ) در فضاهای باز مجاور ساختمانهای بانک مسکن

امکان سنجی و طراحی فضای شهری ( پلازای شهری ) در فضاهای باز مجاور ساختمانهای بانک مسکن

افزایش تعاملات شهروندان با فضای شهری و ایجاد حس تعلق

افزایش حضورپذیری و سرزندگی در سطح شهر، افزایش تعاملات شهروندان با فضای شهری و ایجاد حس تعلق، افزایش درآمدهای پایدار شهری و اشتغال زایی، ایجاد نخستین پلازای قزوین و استفاده بهینه از فضاهای بلا استفاده شهری از اهداف و تأثیرات این پروژه می باشد

تصاویر مرتبط