چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۶/۱۶

پروژه مطالعه و طراحي فاز سوم بوستان بانوان

هدف: گسترش فضاي پارک بانوان از سمت غرب براي رفاه حال بانوان و گسترش فعاليت هاي مورد نياز آنان

مشخصات پروژه:

ايجاد مجموعه ورزشي بانوان در سايت شرقي، ايجاد فضاهاي

 فرهنگي و نمايشگاههاي موقت براي عرضه محصولات زنان

 سرپرست خانوار در سايت غربي، ارائه طرح کفسازي و مبلمان

 هماهنگ با سايت موجود به نحوي که ارتباط بصري و هماهنگي

 بين بخش هاي مختلف حفظ گردد و در مجموع يک سايت همگن

به نظر آيد.

 محدوده پروژه: ميدان سرداران-پارک بانوان

 تاريخ شروع پروژه:
 1389/5/18

 وضعيت پيشرفت پروژه:
در مرحله فاز دو مي باشد

اعتبار پروژه: 160 ميليارد ريال

بهره بردار:
سازمان پارک ها و فضاي سبز

 

تصاویر مرتبط