جمعه ۱۳۹۰/۰۶/۱۸

مطالعه و ساماندهي ميادين شهر

ساماندهي؛آرام سازي و نورپردازي بهينه و پايدار ميادين سطح شهر

 

محدوده پروژه:ميادين آزادي-قدس-ميرعماد-جانبازان-ارتش-
انقلاب اسلامي-گلها-22 بهمن-عدل
 

وضعيت پيشرفت پروژه: در مرحله انتخاب مشاور

 

تصاویر مرتبط