جمعه ۱۳۹۰/۰۶/۱۸

بازبيني طرح کانال جمع آوري آبهاي سطحي شمال اتوبان

ساماندهي و طراحي تاسيسات جمع آوري و انتقال آبهاي سطحي شمال اتوبان و کاهش خطرات ناشي از سيلاب‌هاي حوضه‌هاي بالادست اتوبان براي مناطق مسکوني و شهرک‌هاي پايين‌دست

 

مشخصات پروژه: :
کانال ذوزنقه اي به طول تقريبي 1107 متر طراحي شده به
موازات اتوبان قزوين زنجان
محدوده پروژه: قسمت جنوبي اتوبان قزوين زنجان
تاريخ شروع پروژه: 89/12/22
وضعيت پيشرفت پروژه: در حال متره و برآورد

 

تصاویر مرتبط