شنبه ۱۳۹۰/۰۶/۱۹

طراحي و اجراي آب نماي حروف و موزيکال در ميدان آزادي

هدف از طراحي و اجراي آب نما ايجاد يک نماد شهري

تصاویر مرتبط