شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۲

استخر قير

تامين قير مورد نياز كارخانه آسفالت شهرداري قزوين

احداث يك استخر قير 4000 تني به ابعاد 4*25*40 متر كه قير داخل آن با سيستم روغن داغ گرم مي شود.استفاده از روش هاي نوين ساخت و بهره برداري استخر قير از ويژگي هاي اين پروژه مي باشد.

تصاویر مرتبط