شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۲

مطالعه و طراحي باغ پرديس

طراحي فضاي سبز در محدوده باراجين

هدف از احداث اين باغ، توسعه فضاي سبز محدوده مورد مطالعه و ايجاد مجموعه اي از گياهان بومي و غير بومي در فضاي باز يا در گلخانه ها است. در اين پروژه انتظار مي رود مشاور پس از بازديد هاي ميداني و انجام مطالعات اقليمي، خاك شناسي، مطالعه منابع آبي و ... نسبت به شناسايي گونه هاي واجد شرايط جهت كاشت و نمايش در مجموعه مورد نظر، اقدام به طراحي مجموعه نمايد . سايت پروژه در ضلع شمال غرب اراضي بوستان باراجين با وسعت35 هكتار در نقشه پيوست در نظر گرفته شده است. شايسته است عناصر موجود در سايت نظير سوئيت هاي اقامتي، سينما تابستاني، استخرهاي ذخيره آب، درختان و ... در طرح مجموعه حفظ شده و دسترسي و امكانات زير بنايي لازم لحاظ گردد.

تصاویر مرتبط