شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۲

مطالعه و طراحي توسعه خانه فرهنگ پرديس

طراحي مجموعه فرهنگسرا با عملكرد آموزشي ، فرهنگي و ورزشي

هدف :  طراحي مجموعه فرهنگسرا با عملكرد آموزشي ، فرهنگي و ورزشي

مشخصات پروژه : طراحي فرهنگسرا به مساحت 4000 متر مربع

موقعيت پروژه : جنب پارك اركيده

تاريخ شروع پروژه : 1391/2/12

وضعيت پيشرفت پروژه :

بررسي و تاييد فاز 2

تصاویر مرتبط