شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۲

طراحي فرهنگسراي شهيد رجايي

ايجاد مرکزي فرهنگي و مذهبي در منطقه جنوب شهر قزوين

مشخصات پروژه: طراحي در چهار طبقه

طبقه زيرزمين ورزشي ، طبقه همکف خانه عفاف و حجاب ف طبقه اول کلاسهاي آموزشي  و طبقه دوم قرائت خانه ، کلاً به مساحت تقريبي 1000 متر مربع

تصاویر مرتبط