شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۲

طرح مطالعاتي ساماندهي محلهاي استقرار جرثقيل و يدک کش در شهر قزوين

هدف اين پروژه ها کاهش رفت و آمد هاي بي دليل

مکان پروژه:ميدان دفاع مقدس

مساحت پروژه:    -

گزيده اهداف ، مشخصات وبرنامه فيزيکي پروژه:

هدف اين پروژه ها کاهش رفت و آمد هاي بي دليل براي دسترسي به اين سرويس خدماتي و ايجاد نظم در فعاليتهاي مرتبط مي باشد.

دستگاه بهره بردار: سازمان تاکسيراني و اتوبوس راني

تصاویر مرتبط