شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۲

طراحي و مکان يابي ديوار کتاب و ديوار تاريخ

ديوار تاريخي، ديواري است که بيان گر سير تحولات تاريخي صورت گرفته در شهر يا منطقه مورد نظر در دور هاي زماني مختلف مي باشد

گزيده اي از  اهداف و  برنامه فيزيکي طرح: (ديوار تاريخ)

ديوار تاريخي، ديواري است که بيان گر سير تحولات تاريخي صورت گرفته در شهر يا منطقه مورد نظر در دور هاي زماني مختلف مي باشد که زمينه ي آشنايي با تاريخ و هويت شهر و ... را به ويژه براي کودکان فراهم مي آورد و جداي از اين امر کاربرد ديگر آن در زمينه زيباسازي محيط هاي شهري مي باشد که جذابيت لازم را براي جذب مخاطب فراهم مي کند.

اهداف و ضرورت ها (ديوار كتاب)

معرفي آثار نويسندگان و ادباي نامي قزوين

بالا بردن سطح فرهنگ و اطلاع شهروندان از آثار ادبي منتشر شده در شهرشان

بالا بردن سطح اطلاع عمومي شهروندان

تکريم و بزرگداشت مشاهير شهر قزوين در قالب ساخت تنديسي از کتابشان

تصاویر مرتبط