English (United States) Persian (Iran)
امروز: جمعه، 01 تير 1397 
English (United States) Persian (Iran)
پروژه هاي 94

چاپ

تهيه طرح فاز دو ساماندهي و زيباسازي رودخانه بازار

تهيه طرح فاز دو ساماندهي و زيباسازي رودخانه بازار

? فاز صفر و يک پروژه تهيه شده است و انجام فاز دو اجرايي ضروري مي باشد.

هـــدف:

  • فاز صفر و يک پروژه تهيه شده است و انجام فاز دو اجرايي ضروري مي باشد.
  • مشکلات بصري و آلودگي هاي بسيار زياد ناشي از عدم مناسب سازي رودخانه موجب کاهش کيفيت محدوده هاي پيرامون رودخانه گشته است.
  • کمک به تلطيف هوا و افزايش سرزندگي شهر

مکـــان پــروژه:

مسير رودخانه بازار

مســاحت پروژه:

-

بـهــره بــردار:

شهرداري منطقه 3 و 2

  •  
     
صفحه اصلي  |  سازمان طراحي  |  معرفي واحدها  |  فعاليت ها  |  آرشيو پروژه ها  |  پروژه ها  |  طرح هاي برتر  |  تماس با ما  |