English (United States) Persian (Iran)
امروز: يکشنبه، 06 خرداد 1397 
English (United States) Persian (Iran)
پروژه هاي سال 95

چاپ

تهيه طرح اصلاح هندسي در سطح شهر(3مورد)

تهيه طرح اصلاح هندسي در سطح شهر(3مورد)

با توجه به گسترش و شلوغي شهر قزوين و ايجاد ترافيک در شهر، به منظور بهبود روند ترافيکي و حفظ امنيت تردد ها اين طرح ضرورت مي يابد.

ضرورت و اهداف:

·         بهبود روند ترافيکي شهر

·         افزايش امنيت خودرو در برابر خودرو

·         همگام سازي شهر با اصول به روز حمل و نقلي در شهرهاي پيشرفته

·         افزايش ايمني در حرکت سواره و پياده در معابر و تقاطع هاي همسطح

·         با توجه به گسترش و شلوغي شهر قزوين و ايجاد ترافيک در شهر، به منظور بهبود روند ترافيکي و حفظ امنيت تردد ها اين طرح ضرورت مي يابد.

مکــان پروژه :

در سطح شهر قزوين

بهـره بـردار :

سازمان حمل و نقل و ترافيک

  •  
     
صفحه اصلي  |  سازمان طراحي  |  معرفي واحدها  |  فعاليت ها  |  آرشيو پروژه ها  |  پروژه ها  |  طرح هاي برتر  |  تماس با ما  |