شنبه ۱۳۹۰/۰۶/۱۹

طرح گسترش کتابخانه انديشه

هدف از اين طرح گسترش فضاي قرائت خانه با توجه به عدم کفايت فضاي مطالعه موجود مي باشد.

 

مشخصات پروژه: :
طرح فعلي کتابخانه انديشه که در سال 82 مورد بهره برداري قرار گرفته است داراي قرائت خانه هايي به مساحت 228 متر مربع مي باشد که پس از طراحي مجدد،اين ميزان به 470 متر مربع افزايش يافت و معايب موجود درطرح قبلي همچون عدم سامانه هاي اعلام حريق و دوربين مدار بسته در طرح جديد اصلاح شده است.
محدوده پروژه: خيابان جانبازان
تاريخ شروع پروژه: فروردين 89

 

تصاویر مرتبط