شنبه ۱۳۹۰/۰۶/۱۹

طراحي مركز نشر آثار امام خميني (ره)

طراحي مرکزي فرهنگي با محوريت موسسه اي جهت جمع آوري اسناد و آثار امام خميني(ره) نگارخانه جهت ترويج افکار و انديشه هاي امام خميني (ره) .

 


مشخصات پروژه:
اين مجموعه زير بنايي حدود 4100 متر مربع دارد. در کنار مجموعه وجود کتابخانه – قرائت خانه ،
سالن چند منظوره،کلاسهاي آموزشي و سالن ورزش قطب فرهنگي و ورزشي مجموعه را تقويت مي کند.
محدوده پروژه:خيابان دانشگاه ، کوچه ميلاد
تاريخ شروع پروژه:تير 1388
وضعيت پيشرفت پروژه:
پروژه به طور کامل انجام گرديده و تحويل دستگاه بهره بردار شده است.(100% پيشرفت فيزيکي)

تصاویر مرتبط