شنبه ۱۳۹۰/۰۶/۱۹

طراحي محوطه امامزاده آمنه خاتون

ساماندهي حياط جنوبي امامزاده آمنه خاتون و طراحي فضايي جهت برگزاري مراسم مذهبي .

 

مشخصات پروژه:
طراحي حياط امامزاده آمنه خاتون با مساحت 2500 متر مربع همچنين طراحي
سرويس بهداشتي و فضاي برگزاري مراسم مذهبي و فضاسازي هماهنگ با بناي امامزاده.
محدوده پروژه:خيابان طالقاني – ملک آباد
تاريخ شروع پروژه:مرداد 1388
وضعيت پيشرفت پروژه:
پروژه به طور کامل انجام گرديده و تحويل دستگاه بهره بردار شده است.(100% پيشرفت فيزيکي)

 

تصاویر مرتبط