شنبه ۱۳۹۰/۰۶/۱۹

پارک محلي راه آهن

هدف از طراحي اين پارک محلي فراهم کردن محيطي امن، راحت و زيبا براي خانواده ها ميباشد که با ايجاد فضاهاي مختف در آن سعي شده تا حد امکان نياز استفاده کنندگان تامين گردد.

 

مشخصات پروژه:
اين پارک با مساحتي حدود يک هکتار شامل فضاهايي مانند: مسير سلامت، پاتوق سالمندان،
فضاي بازي کودکان، فضاي مطالعه و... ميباشد.
محدوده پروژه:خيابان اصفهان- انتهاي کوچه حسين آبادي
تاريخ شروع پروژه:4/5/1389
وضعيت پيشرفت پروژه:
به طور کامل انجام شده است

 

تصاویر مرتبط