شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۱۶

طراحي طاق نصرت

طراحي سازه مدولار به صورت پرتابل جهت استفاده در مناسبت هاي ملي و مذهبي.

 

مشخصات پروژه: :
اين طاق نصرت ها در 6 نقطه شهر در 2 تيپ ارائه شده است،که از نظر سازه اي سبک و قابليت نصب و
 جمع آوري سريع را دارد.از سيستم سلول هاي خورشيدي براي روشنايي آن استفاده شده است.
محدوده پروژه: حد فاصل دروازه رشت تا بلوار امام خميني
تاريخ شروع پروژه: 12/3/89
وضعيت پيشرفت پروژه:
بهره بردار: سازمان زيباسازي شهرداري قزوين

 

تصاویر مرتبط