سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۱۹

طراحي مسجد و فضاي سبز مينودر

با توجه به نياز مردم منطقه اقدام به طراحي اين مسجد گرديد که داراي فضا هايي مورد نياز مردم ميباشد.

مشخصات پروژه:

اين مسجد داراي مساحتي حدود 1600 متر مربع ميباشد که در طبقه طراحي شده است.

محدوده پروژه:خيابان مينودر

تاريخ شروع پروژه:20/6/1386

وضعيت پيشرفت پروژه:

پروژه به طور کامل انجام گرديده و تحويل دستگاه بهره بردار شده است.(100% پيشرفت فيزيکي)

بهره بردار:

شهرداري منطقه 3

 

تصاویر مرتبط