سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۱۹

تهيه طرح پارک آموزش فرهنگ ترافيک

آموزش شيوه هاي رفتاري صحيح با وسايل و ابزارهاي عملي به دانش آموزان در مقياس کوچک

مشخصات پروژه:

اين پارک در زميني به وسعت 1.8 هکتار در دست طراحي است و علاوه بر فضاهاي آموزشي و تفريحي،

 به عنوان نمونه اي کوچک از معابر شهري به دانش آموزان آموزشهاي لازم در زمينه فرهنگ ترافيک را مي دهد.

محدوده پروژه: بوستان فدک

تاريخ شروع پروژه:

وضعيت پيشرفت پروژه:
در مرحله انجام مناقصه.

بهره بردار:
معاونت حمل و نقل و ترافيک

تصاویر مرتبط