شنبه ۱۳۹۰/۰۶/۱۹

طراحي و اجراي آب نماي حروف و موزيکال در ميدان آزادي

هدف از طراحي و اجراي آب نما ايجاد يک نماد شهري ميباشد که در اعياد و سوگواري با نمايش حروف و تصاوير و فايل صوتي هماهنگ باعث ايجاد ارتباط بهتر با فضاي موجود ميگردد.

 

مشخصات پروژه: :
اين آب نما به صورت يک پرده آبي در ابعاد 5 در 6 متر است که با ريزش آب از بالا به پايين،توسط دستگاه هاي
نازل حروف مورد نظر را با توجه به برنامه ريزي هاي ارائه شده به سامانه نمايش ميدهد.
محدوده پروژه: سبزه ميدان
تاريخ شروع پروژه: 1/3/89 

 

تصاویر مرتبط