دوشنبه ۱۳۹۰/۰۶/۲۱

طراحي فرهنگسراي هشت بهشت

تهيه مرکزي فرهنگي جهت خدمات دهي در سطح منطقه.

 

مشخصات پروژه:
اين طرح با مساحت 4500 متر مربع شامل : کلاسهاي آموزشي ، نگارخانه ،
کتابخانه ، قرائت خانه ، سايت کامپيوتر ، سالن اجتماعات مي باشد که در سطح منطقه ايفاي نقش ميکند.
محدوده پروژه: بلوار دانشگاه ،روبه روي استانداري
تاريخ شروع پروژه: 4/1386

 

تصاویر مرتبط