دوشنبه ۱۳۹۰/۰۶/۲۱

طراحي و ساخت مجسمه محمد علي رجايي شهيد علي اکبرابوترابي،علامه دهخدا

هدف از اين اقدام يادمان سازي، هويت بخشي و آشنايي مردم و مسافران با اين شخصيتهاي برجسته شهر قزوين ميباشد.

 

محدوده پروژه: ميدان 22 بهمن، ابتداي بلوار آزادگان،ميدان عدل
تاريخ شروع پروژه: 28/9/89

 

تصاویر مرتبط