2/1/2014

ساماندهي بلوار آيت الله خامنه اي

ساماندهي و آرام سازي بهينه و پايدار بلوار هاي موجود در سطح شهر با حفظ کيفيت بصري و رعايت ضوابط سيماي شهري،

گزيده اي از  اهداف و  برنامه فيزيکي طرح:

 ساماندهي و آرام سازي  بهينه و پايدار بلوار هاي موجود در سطح شهر با حفظ کيفيت بصري و رعايت ضوابط  سيماي شهري، مناسب سازي پياده رو ها، ساماندهي بدنه و بام، ساماندهي فضاي سبز، ساماندهي تابلوهاي تبليغاتي، ساماندهي تابلوهاي اماکن، اتخاذ تدابير براي حفظ باغات اطراف، پوشاندن مناظر ناخوشايند و ...

related images