9/10/2011

طرح گسترش کتابخانه انديشه

هدف از اين طرح گسترش فضاي قرائت خانه با توجه به عدم کفايت فضاي مطالعه موجود مي باشد.

 

مشخصات پروژه: :
طرح فعلي کتابخانه انديشه که در سال 82 مورد بهره برداري قرار گرفته است داراي قرائت خانه هايي به مساحت 228 متر مربع مي باشد که پس از طراحي مجدد،اين ميزان به 470 متر مربع افزايش يافت و معايب موجود درطرح قبلي همچون عدم سامانه هاي اعلام حريق و دوربين مدار بسته در طرح جديد اصلاح شده است.
محدوده پروژه: خيابان جانبازان
تاريخ شروع پروژه: فروردين 89

 

related images