محبوبترین ها

 • طرح بهسازی کانال های شبکه جمع آوری رواناب های سطحی ناحیه منفصل شهری اندیشه در دست تهیه است

 • نقشه موقعیت میله و مسیر قنات های قدیمی مناطق 1 و2 شهر قزوین در محیط GIS تهیه شد

 • طرح تیپ ساختمان اتاق مادر و کودک تهیه شد

 • طراحی پروژه زمین ورزشی روباز و فضای سبز در رینگ یاسمن در شهرک دانش به پایان رسید

 • پروژه موزاییک سازی عکس های هوایی سال 1335 شهر قزوین در دست تهیه است

 • طرح کفسازی و بهسازی راسته ریسمان سنج بازار قزوین در دست تهیه است

 • طراحی بخش الحاقی ايستگاه آتش نشاني نواب به پایان رسید

 • تهیه طرح مطالعاتی مواجهه با حیوانات ناقل بیماری شهر قزوین در دست اقدام است

 • طراحی پروژه سرزمین مشاغل کودک در دهکده طبیعت بوستان ملی باراجین در حال تهیه است

 • پروژه خوانش هنرهای اصیل قزوین در دست تهیه قرار گرفت

 • طرح جامع مدیریت بحران شهرداری قزوین تدوین شد

 • پروژه طراحی فضای سبز و بازیگاه کودک در شهرک ناصرآباد در دست تهیه است

 • طرح توسعه ساختمان شهرداری منطقه سه به پایان رسید

 • طرح ساماندهی محدوده انتهای خیابان پیروزی غربی در دست تهیه است

 • طرح توسعه ساختمان اداری آرامستان آماده و به اتمام رسید

 • طراحی و مناسب سازی بلوار شهید بهشتی در دست اقدام است

 • طرح زیباسازی مخازن زباله سطح شهر قزوین در دست تهیه است

 • طراحی فضای سبز مجموعه مسکونی آموزش و پرورش در دست تهیه است

 • طراحی فضای شهری ضلع شمال غربی مجتمع مسکونی بانک مسکن در دست انجام است

 • تدوین ضوابط فنی و توزیع بهینه ابزارهای تبلیغات محیطی به پایان رسید