شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۰۹

حافظی :

طراحی پروژه زمین ورزشی روباز و فضای سبز در رینگ یاسمن در شهرک دانش به پایان رسید

محمد اسماعیل حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: طراحی پروژه زمین ورزشی روباز و فضای سبز در رینگ یاسمن در شهرک دانش به پایان رسید و به همراه متره و برآورد جهت اجرای پروژه تحویل دستگاه بهره بردار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی گفت: طراحی این پروژه به درخواست شهرداری منطقه یک با مساحت هزارمتر مربع، جنب زمین فوتبال چمن مصنوعی موجود و مطابق با نیازهای ناحیه با در نظر گرفتن زمین چند منظوره بسکتبال و والیبال به همراه زمین بازی کودکان به صورت حفاظت شده جهت رفاه و بهبود اوقات فراغت ساکنان در نظر گرفته شده و هم اکنون آماده اجرا است.

این مسئول با اشاره به لزوم توجه به مناسب سازی فضاهای عمومی شهری، استاندارد بودن مساحت و فرم فضای بازی کودکان در طرح پروژه، استفاده از پوشش های ایمن در بازیگاه، ایجاد حاشیه پیاده و فضای سبز جهت بهبود وضعیت بصری و تفکیک عملکردی و مناسب سازی سرویس بهداشتی جهت استفاده معلولین و اقشار آسیب پذیر را از ویژگی های مهم طرح شمرد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط