شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۶

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

پروژه مطالعه و طراحي ساختمان مرکز ناحيه امامزاده علي(ع) پايان يافت

محمد اسماعيل حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: پروژه مطالعه و طراحي ساختمان مرکز ناحيه امامزاده علي(ع) و فضاي سبز پيرامون آن پايان يافت.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمد اسماعيل حافظي افزود: اين پروژه در بلوار خرمشهر، جنب ايستگاه آتش نشاني احداث مي شود و هدف از اجراي آن پاسخگويي به نيازهاي بخش اداري ناحيه شهري امامزاده علي از يک سو و فراهم آوردن محيطي فرهنگي براي ساکنان آن از سوي ديگر بوده است.

حافظي خاطر نشان کرد: بيشتر ساختمان هاي موجود در اين ناحيه با هدف تسهيل در انجام امور اداري و اقدامات خرد بنا شده است تا علاوه بر تسريع در روند انجام امور، از اين طريق از تجمع بيش از حد مردم در شهرداري هاي مناطق جلوگيري شود.

وي عنوان کرد: با توجه به اينکه ساختمان هاي شهرداري و زيرمجموعه هاي آن يکي از مردمي ترين ساختمان هاي هر شهر محسوب مي شود، بايد طرح نهايي از مفاهيمي مانند دعوت کنندگي برخوردار باشد، همچنين با توجه به عملکرد خاص شهرداري ها و زيرمجموعه هاي آنها در شهر، طراحي اين ساختمان از تشخص خاصي برخوردار بوده و با توجه به ماندگاري، داراي هويت ويژه اي است.

وي ادامه داد: از ديگر اهداف اجراي اين پروژه مي توان به ايجاد مکاني دائمي براي رسيدگي به امور مردم و برگزاري جلسات ناحيه و همچنين فراهم آوردن بستري مناسب براي بررسي و شناخت فعاليت هاي گوناگون اشاره کرد.

اين مسؤول ادامه داد: افزايش سطح مشارکت هاي مردمي در اداره امور ناحيه و استفاده مثبت از توانمندي ها و ظرفيت هاي مردم محله، ايجاد رکن اجرايي در سطح ناحيه و همچنين افزايش اعتماد و ارتباط متقابل بين مردم ناحيه و شهرداري، تلاش در راستاي احيا و برجسته سازي هويت و جايگاه ناحيه از ديگر اهداف اجراي اين طرح به شمار مي رود.

حافظي با بيان اين مطلب که اين ساختمان در 2طبقه به مساحتي حدود هر طبقه 170 مترمربع و فضاي سبز به مساحت تقريبي 500 مترمربع طراحي شده است، افزود: انعطاف پذيري طرح به منظور تغييرات احتمالي يکي از مهم ترين شاخصه هاي اين پروژه به شمار مي رود. همچنين در طراحي بخش هاي مختلف اين مجموعه با توجه به وجود دروازه تهران قديم در مجاورت اين بنا، حريم ميراثي و خط آسمان منطقه دست نخورده باقي مانده است.

اين مسؤول افزود: براي ديد بهتر و پيوستگي ساختمان با سايت و همچنين تأسيسات، بهترين مکان قرارگيري ساختمان در ميانه جايگاه بود، که اين امر علاوه بر حفظ تأسيسات موجود و حريم ها باعث کمترين آسيب و تخريب فضاهاي سبز موجود در ضلع جنوبي ساختمان شد.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط