شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

تهیه طرح جمع آوری آبهای سطحی در ناحیه عارف ( 17 هکتاری )

تهیه طرح جمع آوری آبهای سطحی در ناحیه عارف ( 17 هکتاری )

رفع آب گرفتگي و جلوگیری از جاري شدن آب در کوچه ها و معابر

جمع آوری و هدایت آب های سطحی، رفع آب گرفتگي و جلوگیری از جاري شدن آب در کوچه ها و معابر، استفاده بهینه از جریان آب های سطحی و مناسب سازی سیمای شهری و بهداشت محیط از ضرورت و اهداف این پروژه می باشد.

تصاویر مرتبط