باز طراحی سبزه میدان مینودر

باز طراحی سبزه میدان مینودر باز طراحی سبزه میدان مینودر افزایش کیفیت ترافیکی و کاهش مسیر عبور و مروری خودرو ها بازطراحی سبزه میدان مینودر ...

تهیه طرح فضای سبزدر هادی آباد مطابق طرح ساماندهی هادی آباد

تهیه طرح فضای سبزدر هادی آباد مطابق طرح ساماندهی هادی آباد تهیه طرح فضای سبزدر هادی آباد مطابق طرح ساماندهی هادی آباد ایجاد مکانی برای اسکان اضطراری در مواقع بحران ...

تهیه طرح تکمیلی فضای سبز حاشیه ای مجاورت کانال معلم در ادامه پارک امام علی

تهیه طرح تکمیلی فضای سبز حاشیه ای مجاورت کانال معلم در ادامه پارک امام علی تهیه طرح تکمیلی فضای سبز حاشیه ای مجاورت کانال معلم در ادامه پارک امام علی توزیع متوازن خدمات در...

تهیه طرح بوستان در شمال بلوار امیر کبیر

تهیه طرح بوستان در شمال بلوار امیر کبیر تهیه طرح بوستان در شمال بلوار امیر کبیر استفاده حداکثری از اراضی موجود در درون شهر و جلوگیری از گسترش افقی شهر ...

تهیه طرح بوستان در مجاورت حسینیه در بلوار مصیب مرادی

تهیه طرح بوستان در مجاورت حسینیه در بلوار مصیب مرادی تهیه طرح بوستان در مجاورت حسینیه در بلوار مصیب مرادی استفاده حداکثری از اراضی موجود در درون شهر و جلوگیری از گسترش افقی...

تهیه طرح فاز دو پیاده مداری خیابان توحید

تهیه طرح فاز دو پیاده مداری خیابان توحید تهیه طرح فاز دو پیاده مداری خیابان توحید کاهش تداخل حرکت پیاده و سواره – بالابردن ایمنی حرکت سواره و پیاده ...

تهیه طرح فاز دو طرح آرامسازی محله ملاصدرا

تهیه طرح فاز دو طرح آرامسازی محله ملاصدرا تهیه طرح فاز دو طرح آرامسازی محله ملاصدرا کاهش آلودگی هوا و بهبود شرایط زیست محیطی آرام سازی محلات ...

پروژه تهیه طرح اجرایی همسانسازی و بهسازی دریچه های بازدید، رسوب گیر و آشغال گیر در شبکه جمع آوری آبهای سطحی شهر

پروژه تهیه طرح اجرایی همسانسازی و بهسازی دریچه های بازدید، رسوب گیر و آشغال گیر در شبکه جمع آوری آبهای سطحی شهر پروژه تهیه طرح اجرایی همسانسازی و بهسازی دریچه های بازدید، رسوب...

تهیه طرح جمع آوری آبهای سطحی در ناحیه عارف ( 17 هکتاری )

تهیه طرح جمع آوری آبهای سطحی در ناحیه عارف ( 17 هکتاری ) تهیه طرح جمع آوری آبهای سطحی در ناحیه عارف ( 17 هکتاری ) رفع آب گرفتگي و جلوگیری از جاري شدن آب در کوچه ها و معابر ...

مطالعه و طراحی کانال ها و انهار شهری با هدف بهینه سازی وکاهش رسوب گذاری

مطالعه و طراحی کانال ها و انهار شهری با هدف بهینه سازی وکاهش رسوب گذاری مطالعه و طراحی کانال ها و انهار شهری با هدف بهینه سازی وکاهش رسوب گذاری ارائه راهکار ها و طراحی مقطع...

تهیه طرح مدیریت فاضلاب های سطح شهر (رودخانه بازار ، رود خانه امیر آباد ، بلوار امام علی (ع) )

تهیه طرح مدیریت فاضلاب های سطح شهر (رودخانه بازار ، رود خانه امیر آباد ، بلوار امام علی (ع) ) تهیه طرح مدیریت فاضلاب های سطح شهر (رودخانه بازار ، رود خانه امیر آباد ، بلوار امام...

تهیه طرح ساخت سد لاستیکی ( دریاچه آبی ) بر روی رودخانه باراجین

تهیه طرح ساخت سد لاستیکی ( دریاچه آبی ) بر روی رودخانه باراجین تهیه طرح ساخت سد لاستیکی ( دریاچه آبی ) بر روی رودخانه باراجین نحوه کار و سهولت اجرا و بهره برداری از سدهای...

تهیه طرح الگوهای زیباسازی شهر با استفاده از عناصر هویتی (فرهنگ، هنر و تاریخ) شهر قزوین

تهیه طرح الگوهای زیباسازی شهر با استفاده از عناصر هویتی (فرهنگ، هنر و تاریخ) شهر قزوین تهیه طرح الگوهای زیباسازی شهر با استفاده از عناصر هویتی (فرهنگ، هنر و تاریخ) شهر قزوین ...

مطالعه و تهیه طرح مناسب سازی خیابان های منتهی به سبزه میدان

مطالعه و تهیه طرح مناسب سازی خیابان های منتهی به سبزه میدان مطالعه و تهیه طرح مناسب سازی خیابان های منتهی به سبزه میدان افزایش کیفیت بصری و عملکردی خیابان های منتهی به سبزه...

امکان سنجی و طراحی فضای شهری ( پلازای شهری ) در فضاهای باز مجاور ساختمانهای بانک مسکن

امکان سنجی و طراحی فضای شهری ( پلازای شهری ) در فضاهای باز مجاور ساختمانهای بانک مسکن امکان سنجی و طراحی فضای شهری ( پلازای شهری ) در فضاهای باز مجاور ساختمانهای بانک مسکن ...

تهیه طرح مناسب سازی بلوار ایران

تهیه طرح مناسب سازی بلوار ایران تهیه طرح مناسب سازی بلوار ایران افزایش کیفیت بلوار ایران از نظر منظر شهری مناسب سازی بلوار ایران افزایش...

تهیه طرح شناسایی و ساماندهی فضاهای رها شده شهری در سطح شهرداری منطقه سه

تهیه طرح شناسایی و ساماندهی فضاهای رها شده شهری در سطح شهرداری منطقه سه تهیه طرح شناسایی و ساماندهی فضاهای رها شده شهری در سطح شهرداری منطقه سه بی هویتی فضاهای پیرامونی به...

تهیه طرح تکمیلی مناسب سازی بلوار باهنر

تهیه طرح تکمیلی مناسب سازی بلوار باهنر تهیه طرح تکمیلی مناسب سازی بلوار باهنر افزایش کیفیت بلوار از نظر دسترس پذیری برای معلولین مناسب سازی بلوار...