چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۱۵

حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

طراحي بازار روز شهرک مينودر و شهرک دانش به پايان رسيد

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين از پايان طراحي بازار روز در شهرک مينودر و شهرک دانش خبر داد.

محمد اسماعيل حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين، دو پروژه طراحي بازار روز در شهرک مينودر و شهرک دانش را به اتمام رساند و براي اجرا در اختيار سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل مزاحم شهري قرار داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمد اسماعيل حافظي افزود: با توجه به رضايت سازمان ميادين ميوه و تره بار از بازار روزهاي مهديه و وليعصر در قزوين، اين سازمان طراحي دو بازار روز ديگر در شهرک مينودر و شهرک دانش را به سازمان خدمات طراحي سپرد.

اين مسؤول اظهار کرد: بازارهاي روز در جهت افزايش خدمات رساني به مردم جهت ارايه محصولات و مواد غذايي به مردم، کاهش سفرهاي درون شهري و ساماندهي دستفروشان ايجاد مي شود.

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين ادامه داد: زمين انتخاب شده در شهرک مينودر به مساحت 651 مترمربع و در بافت مسکوني واقع شده است.

وي گفت: در جلسات متعدد با حضور مدير عامل سازمان ميادين ميوه و تره بار، 3 غرفه پيش ساخته (يک غرفه 72 متري و 2 غرفه 24 متري) در سايت لحاظ شده و همچنين يک غرفه پيش ساخته براي سرويس بهداشتي با دو چشمه در نظر گرفته شد.

وي يادآور شد: زمين انتخاب شده در شهرک دانش نيز به مساحت 492 مترمربع مي باشد و در اين سايت نيز همانند بازار روز مينودر 3 غرفه پيش ساخته براي ارايه محصولات و يک غرفه سرويس بهداشتي طراحي شد.

حافظي بيان کرد: نقشه ها و مدارک اين دو پروژه شامل نقشه هاي معماري فاز يک و دو، نقشه هاي برق و مکانيک و متره و برآورد براي اجرا در اختيار سازمان ميادين ميوه و تره بار قرار گرفت.

پايان پيام

 

 

تصاویر مرتبط