شنبه ۱۳۹۴/۰۳/۲۳

حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

طراحي سردرب جنوب شرقي بهشت فاطمه(س) قزوين به پايان رسيد

پروژه طراحي سردرب جنوب شرقي بهشت فاطمه به سفارش سازمان آرامستان هاي شهرداري به همت سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين به پايان رسيد.

محمد اسماعيل حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: آرامستان بهشت فاطمه در زميني به مساحت 20 هکتار در جنوب غرب شهر قزوين واقع شده است و هم اکنون داراي 2 سردرب ورودي مي باشد که سر درب ضلع جنوب شرقي به عنوان سومين سر درب مجموعه مورد طراحي قرار گرفت.

نظر به ضرورت برقراري امنيت و هويت بخشي به ورودي هاي آرامستان بهشت فاطمه طراحي اين پروژه در دستور کار پروژه هاي سال 93 در سازمان خدمات طراحي قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ حافظي افزود: پروژه مذکور در محدوده اي به طول 23 متر و عرض 4 متر، با يک ورودي و خروجي مجزا براي سواره به ارتفاع 5/8 متر(ارتفاع پاي قوس 60/4)، دو ورودي پياده با ارتفاع 5/3 متر و يک ساختمان نگهباني در دو طبقه در ميانه سردرب طراحي شده است.

با توجه به خواسته هاي کارفرما و جهت ايجاد هماهنگي با ساير درب هاي آرامستان، بهره گيري از الگوهاي اصيل معماري ايراني–اسلامي و تزئينات مربوطه در دستور کار قرار گرفت.

 اين مسؤول با بيان اينکه پروژه مذکور شامل دو پوسته در دو نماي اصلي است افزود: نماي کاشي کاري و قوس موجود در آن تداعي کننده سردرب هاي ورودي هاي قديمي شهر ( سردرب ورودي تهران قديم و درب کوشک ) مي باشد. ما بين دو پوسته جهت سبک تر شدن طرح و جلوگيري از صلب شدن آن از صفحه مشبک فلزي با نقوش معماري ايراني-اسلامي استفاده شده است که در واقع نقش اتصال دهنده در پوسته اصلي را دارد. حجم نگهباني ما بين خروجي و ورودي سواره جهت متمايز شدن از ساير قسمت هاي سردرب با نماي تماماً آجري طراحي شده که بازشوهاي بزرگ آن در دو طرف ديد نگهباني را در محوطه افزايش مي دهد.

همچنين جهت امنيت بيشتر در شب ورودي سواره و پياده با حفاظ هايي مشبک(از جنس طرح هاي مشبک سقف سردرب)محصور مي شوند.

پايان پيام

تصاویر مرتبط