شنبه ۱۳۹۴/۰۳/۲۳

حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

طراحي مسجد حضرت ابوالفضل (ع) قزوين به پايان رسيد

محمد اسماعيل حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: پروژه طراحي طراحي مسجد حضرت ابوالفضل(ع) به سفارش معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداري به پايان رسيد.

وي افزود: پروژه مذكور كه پس از ششمين جلسه كارگروه ساماندهي مساجد استان در سال 93 در دستور كار اين سازمان قرار گرفته بود، در قطعه زميني با مساحت 300 متر مربع در ضلع شمالي بوستان لاله در دو طبقه طراحي شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ حافظي افزود: نظر به اهميت نقش مساجد و به خصوص مساجد محلي در مواردي نظير افزايش مشاركت شهروندان در اداره محلات، كاهش آسيب هاي اجتماعي و اقزايش امنيت و آرامش در محلات، آموزش شهروندي و در نتيجه تمام اين موارد، رسيدن به توسعه پايدار شهري، طراحي مساجد كوچك محلي در نقاط مختلف شهر اهميت ويژه اي يافت.

 اين مسؤول افزود: پروژه طراحي مسجد ابوالفضل نيز با توجه به موارد فوق و با هدف شناخت شاخصه هاي مذهبي و فرهنگي، استفاده از عناصر معماري ايراني- اسلامي با بياني مدرن و نو، همچنين در نظر گرفتن محدوديت ارتفاعي متناسب با همجواري ها و در نظر گرفتن سطوح عملکردي پروژه آغاز شد. همچنين قرار گيري سايت مسجد در بوستان محلي لاله امكان تعامل دو طرفه با پتانسيل هاي بوستان و جذب افراد استفاده كننده از پارك محلي را ايجاد مي كرد.

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين با اعلام اينکه طراحي مسجد با شناخت دقيق وضع موجود و تحليل سايت آغاز شد، اظهار نظر کرد: پس از بررسي نمونه هاي طراحي شده مشابه و موفق، در ادامه شناخت دقيق عناصر كالبدي مسجد مانند قبله، شبستان، محراب و مفاهيم مرتبط با مسجد مانند آداب ورود و سلسله مراتب، آداب وضو، نحوه تشكيل صفوف نمازگزاران و ... انجام شد.

وي با يادآوري اينکه مسجد در دو طبقه با دو شبستان جهت استفاده آقايان (طبقه همکف) و خانم ها (طبقه اول)، سرويس هاي بهداشتي و وضوخانه و دو فضاي فرهنگي چند منظوره در دو طبقه با زيربناي کل 480 مترمربع طراحي شد خبر داد:  مباني نظري به کار رفته در طراحي پروژه به طور خلاصه شامل: بهره گيري از عناصر به کار رفته در مساجد تاريخي ايران مانند حياط مرکزي، رواق، درونگرايي، سلسله مراتب-تقويت جهت قبله با در نظر گرفتن فرم خاص محراب گونه در حجم و تأکيد بر آن به وسيله ايجاد شکاف هاي تغيير مصالح و ارتفاع بيشتر آن نسبت به ارتفاع کم حجم - ارتباط مناسب با بوستان به گونه اي که به دليل باز بودن از سمت شمال و جنوب، گويي بوستان را به داخل خود کشيده است- وضوح عملکردي و بهره گيري از نور طبيعي در جهت تقويت کيفيت روحاني فضاي اصلي شبستان، جهت و محور قبله و تفکيک شبستان خانم ها و آقايان مي باشد.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط