دوشنبه ۱۳۹۴/۰۴/۰۸

حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

پايان پروژه مطالعه و طراحي يادمان پروژه‌هاي شهر قزوين

محمد اسماعيل حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: پروژه مطالعه و طراحي يادمان پروژه‌هاي شهر قزوين به پايان رسيد.


به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ حافظي افزود: با توجه به تعدد پروژه‌هاي خاص و جديد اجرا شده توسط شهرداري قزوين در سال هاي اخير و جاذبه هاي گردشگري فراوان شهر از نظر جذب توريست، براي آشنايي هر چه بيشتر شهروندان با آثار قديم و پروژه‌هاي جديد شهر، همچنين اطلاع رساني به گردشگران شهر ها و کشور هاي ديگر درباره پيشينه تاريخي پروژه‌ها، روند انجام آنها، هدف از ايجاد، فلسفه فرمي و زيبايي شناسي و ... ضرورت ديده شد طراحي هايي براي پروژه هاي خاص به منظور نصب معرف ها در مکان مورد نظر براي معرفي و بازديد تهيه شود.

 

حافظي بيان کرد: طراحي ياد بود، هنري است براي انتقال معاني و مفاهيم غير مادي و معمولاً عناصر و سنبل هايي مورد استفاده قرار مي‌گيرند که مخصوص به نوع معماري بنا باشند، اگرچه همراه با معماري در خلق بناي يادبود، غالباً نقاشي، عکاسي، مجسمه سازي ، فيلم، ادبيات و ساير هنر ها نيز فعال هستند.

اين مسؤول بيان کرد: پروژه مطرح شده در اين بحث جزئي از مبلمان شهري بوده و در طراحي مبلمان شهري بايد به آن توجه ويژه داشت، چراکه منظور هويت شهري را تحت الشعاع قرار مي‌دهد.

مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين با اعلام اينکه  بررسي اسناد موجود در رابطه با پروژه‌ها و قراردادهاي در دست انجام يا انجام شده مشاوران شهرداري و سازمان‌هاي وابسته اعم از بهره‌بردار و مجري اظهار کرد: با توجه به معيارهاي نظير نمادين بودن، عملکرد ويژه داشتن، خلاقانه بودن، استفاده از تکنولوژي خاص در پروژه، منحصر به فرد بودن و فاکتورهاي زيبايي شناسي از پروژه هاي اجرا شده توسط شهرداري قزوين به تفکيک سه دسته فرهنگسراها، پل ها و بناهاي مرمت شده است.

وي اضافه کرد: بصورت کلي و از اين دسته‌ها دهکده طبيعت، خيابان سپه، خيابان خيام، ميدان مادر و ميدان تهران قديم در جلسات تخصصي به عنوان پروژه‌هاي خاص و جزئي انتخاب و طراحي لوح يادمان براي آنها در دستور کار اين سازمان قرار گرفت.

وي يادآورد شد: از ضوابط و مشخصات عمومي يادمان‌ها مي‌توان به عملکرد شهري، کاربري فرهنگي، سبک سمبوليک و کلاسيک، ثبت اطلاعات مربوط به طراحي،  فن‌آوري و بهره برداري از آنها اشاره کرد.

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين خاطر نشان کرد: تراکم، ازدحام حرکت و فعاليت در شهر امکان درک فضا را سلب کرده و بنا را به سمت زوال و فراموشي سوق داده است.

 

وي افزود: در چنين شرايطي طرح حاضر بايد در پي آن باشد تا گوشه اي از حيات اجتماعي و فرهنگي شهر را در بستر تاريخي آن تجلي بخشد.

وي اهداف طراحي اين پروژه را تغيير و بهبود ساختار فضايي محوطه پيراموني هر کدام از بنا ها در جهت ارتقا کيفيت آن، فراهم آوردن بستري مناسب و درخور بنا با هدف جذب گردشگر فرا شهري، تاکيد بر جنبه هاي اجتماعي-فرهنگي و نمادين در مقابل عملکرد ارتباطي فضاهاي مورد پيش بيني - حس تعلق به محيط از طريق اهميت دادن و الويت بخشيدن به مقياس ها و نيازهاي انساني، افزايش رابطه عاطفي انسان با محيط به منظور احياي زندگي شهري و اجتماعي فضا ، افزايش کيفيت فضايي کالبدي، بصري و محيطي حوزه مطالعاتي به عنوان اهداف طراحي شهري و ايجاد سرزندگي و نحرک اجتماعي در محوطه اطراف بنا تا حد امکان نام برد.

حافظي افزود: در طراحي يادمان پروژه‌ها دقت گرديده روند طراحي به گونه‌اي نزديکي هر چه بيشتر طراحي شهري به هنجار ها، موازين، سلايق و ارزش هاي مردمي(افزايش مشارکت مردمي ) را داشته باشد، چرا که فضاهاي مورد بحث و طراحي عرصه اي هستند که در طول زمان به روش هاي مختلف مورد بهره برداري شهروندان بوده و به همين لحاظ احساس تعلق خاطر بسياري نسبت به اين بنا ها و عناصر و فضاهاي پيراموني آنها دارند.

وي گفت: همچنين طرح نهايي پروژه مذکور به همراه كليه جزئيات اجرايي و متره و برآورد در اسفند ماه سال 1393 جهت بهره برداري به سازمان زيباسازي ارسال شده است.

حافظي بيان کرد: بطور خلاصه ويژگي‎ها و ديدگاه‌هاي نظري لحاظ شده در پروژه ي حاضر شامل رعايت اصول معماري و فرمي ايراني – اسلامي، توجه به شريعت و تعاليم مذهبي، ماندگاري اثر از لحاظ سازه و مصالح، طراحي فرمي منحصر به فرد ، سادگي و قابليت درک براي تمامي اقشار ، طراحي اقليمي و استفاده از مصالح بومي، استفاده از نقوش معماري اسلامي به تناسب نوع پروژه ،استقرار مناسب در محل و تاريخ نگاري مي‌‎باشد.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط