دوشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۲۶

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين خبر داد؛

پايان طرح مشارکتي احياي فضاهاي مستعد توسعه قزوين

محمد اسماعيل حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين از پايان پروژه تدوين طرح مشارکتي احياي فضاهاي مستعد توسعه در خيابان امام خميني( ره ) قزوين خبر داد.

محمد اسماعيل حافظي ، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري با اعلام اين خبر گفت : قزوين به عنوان مرکز يک استان تاريخي و يکي از قطب هاي جاذب گردشگر در ايران ، در راستاي توسعه کالبدي خود با محدوديت هاي فراواني مواجه بوده است .

وي ادامه داد : با توجه به محدوديت اراضي جديد جهت توسعه شهر ، در ميان اراضي رها شده  قزوين در سطح منطقه يک شهرداري و در همجواري با بازار اين شهر به عنوان قطب اقتصادي ، سراي سعد السلطنه و مسجد النبي ( ص ) به عنوان قطب هاي گردشگري و مذهبي شهر و استان ، قطعاتي که از لحاظ عملکردي و کالبدي فرسوده مي باشند و مهمترين پتانسيل هاي توسعه درون زاي شهري قلمداد مي شوند ، شناسايي شده تا جهت رفع نياز توسعه اقتصادي – خدماتي شهر به زمين مورد استفاده قرار گيرند .

حافظي افزود : به منظور ساماندهي اين قطعات طرح مشارکتي احياي بناهاي رها شده و فضاهاي خالي خيابان امام خميني ( ره ) حد فاصل ميدان 22 بهمن تا ميدان آزادي به تقاضاي منطقه يک شهرداري توسط سازمان خدمات طراحي شهرداري آغاز شد .

حافظي هدف از تهيه طرح مذکور را استفاده بهينه و افزايش بهره وري اقتصادي قطعات بزرگ مقياس شناسايي شده در محدوده خيابان امام خميني (ره) در مساحتي افزون بر 3/5 هکتار ، در تعداد 23 گاراژي دانست که در حال حاضر يا رها شده اند و به دليل شان موقعيتي که دارند استفاده اي مناسب از آنها نمي شود .

اين مقام مسئول افزود : استفاده بهينه از فضاهاي متروکه شهر که مهم ترين پتانسيل هاي توسعه دروني به شمار مي رود ، امکان افزايش سرانه هاي خدماتي و تجاري به خصوص در مرکز شهر و نيز احيا و باز زنده سازي بناهاي تاريخي و ارتقاي مفاهيم مشارکتي در احياي فضاهاي شهري از اهداف اوليه پيش بيني شده براي اجراي اين طرح است .

اين مقام مسئول اظهار داشت : در اين طرح 23 قطعه از 91 قطعه ي رها شده ي شهر در محدوده خيابان امام خميني (ره) به عنوان گام اول ساماندهي مجموعه قطعات متروکه شهر شناسايي شد و با توجه به مالکيت خصوصي تمام قطعات طرح ، الگوي برنامه ريزي مشارکتي جهت پيشبرد طرح در نظر گرفته شد و مجموعه جلسات متعدد به منظور اعتماد سازي ميان مالکان و مجموعه مديريت شهري برگزار شد .

حافظي گفت : انجام مطالعات اوليه و شناخت وضع موجود محدوده طرح ، تدوين پرسشنامه شهروندان جهت نظرسنجي در خصوص کاربريهاي مورد نياز محدوده و کاربريهاي پيشنهادي ، توزيع پرسشنامه بين مالکان و صاحبان مشاغل قطعات طرح جهت شناسايي مشکلات و نيازهاي قطعات طرح ، برگزاري جلسه هم انديشي عمومي با مالکان و صاحبان سرقفلي قطعات و مسئولين شهري به منظور معرفي طرح و بررسي مشکلات و موانع موجود ، برگزاري سلسله نشست هاي مشاوره خصوصي با مالکان قطعات به منظور اعتماد سازي ، شناسايي فعالان حوزه هاي مختلف اقتصادي شهر قزوين و برگزاري جلسات مشاوره با آنان ، ارائه کاربريهاي پيشنهادي متناسب با هر قطعه به مالکان و امکان سنجي اوليه کاربريهاي منتخب شامل مجتمع بانک ها ، بازار مبل ، شهر خودرو ، پاساژ صنعتي ، اقامتگاه گردشگران ، مجتمع پشتيبان محصولات کشاورزي ، بورس لوازم ساختماني و مجموعه تجاري ارگانيک از اقدامات صورت گرفته در راستاي اجراي اين طرح به شمار مي رود .

وي از تداوم برگزاري جلسات با مالکان تا حصول به نتيجه ، رايزني با سازمان ها ، نهادها و گروه هاي تاثير گذار بر پيشرفت طرح و دريافت ديدگاه ها و حمايت هاي احتمالي آنان از طرح ، شناسايي سرمايه گذاران بومي و ملي و برقراري ارتباط با آنان ، تهيه پکيج « فرصت هاي سرمايه گذاري در شهر قزوين » و ارسال آن به سرمايه گذاران شناسايي شده ، برگزاري جلسه بررسي فرصت هاي سرمايه گذاري با حضور مالکان قطعات سرمايه پذير و سرمايه گذاران فعال شهر و تداوم جلسات حضوري با سرمايه گذاران به ويژه در تهران به عنوان ديگر اقدامات صورت گرفته ياد کرد .

حافظي شناسايي مالکان قطعات و برقراري ارتباط با آنان را از دشوراترين چالش هاي پيشروي مشاور در طول اجراي اين طرح عنوان و خاطر نشان کرد : نتيجه طرح تهيه شده پيشنهاد فعاليت هاي مناسب براي هر يک از گاراژهاي فوق با توجه به مباني نظري شهرسازي و اقتصادي ، خواسته هاي مالکان و سرمايه گذاران و نيازهاي شهر و استان بوده است که پيشنهاد احداث مجموعه تجاري دکولند قزوين ، بازارچه محصولات پروتئيني ، احداث فروشگاه زنجيره اي ، احداث مجتمع تجاري ارگانيک ، پيشنهاد مجموعه شهر خورو و لوازم وابسته به خودرو و توافق با مالکان جهت ارائه الگوي ساماندهي ظاهري فضا از مصاديق آن به شمار مي رود .

وي يادآور شد : با توجه به مطالعات مفصل انجام شده در طرح و مذاکرات مکرر با مالکان و سرمايه گذاران و مديران شهري ، در حال حاضر تعدادي از مالکان نسبت به تهيه طرح احياي ملک خود و دريافت مجوزهاي مربوطه اقدام نموده اند ، همچنين تعدادي از مالکان نيز در حال توافق با سرمايه گذاران جهت آغاز پروژه هاي مشترک هستند .

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط