دوشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۲۶

حاقظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

تهيه طرح کانال آب باغات و ديوار سيل گير رودخانه ياليان به پايان رسيد

محمد اسماعيل حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين از پايان پروژه تهيه طرح اجرايي احداث بند انحرافي کانال انتقال آب باغات سنتي و ديوار سيل گير رودخانه ياليان خبر داد .

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ حافظي گفت: اين پروژه که بنا به درخواست سازمان باغستان هاي سنتي و به درخواست باغداران باغات سنتي جنوب شرق قزوين در حاشيه رودخانه ياليان واقع در ضلع جنوب انتهاي بلوار ابوترابي توسط سازمان خدمات طراحي و مهندسين مشاور پروژه تهيه و جهت برنامه ريزي و تأمين اعتبار براي اجراي پروژه به سازمان باغستان سنتي تحويل شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ حافظي افزود :با توجه به مشکلات هر ساله باغداران در احداث خاکريز موقت در عرض رودخانه و اقدام به انحراف آب به نهر موجود براي آبياري 27 هکتار باغات سنتي و اراضي کشاورزي تحت پوشش از آب رودخانه و استفاده از سيلاب‌هاي زمستانه و بهاره و مواجه شدن با تخريب خاکريز توسط سيلابهاي بزرگ و قطع آب باغات، بنابراين باغداران براي آبگيري مطمئن و کنترل شده، درخواست ساخت تأسيسات بند انحرافي و کانال آب به سازمان باغستان سنتي، ارايه کردند که سازمان خدمات طراحي مطالعات فاز يک و دو اين پروژه را بنا به سفارش سازمان باغستان سنتي توسط مهندسين مشاور "پارس پياب" به انجام رسانيد.

اين مسؤول بيان کرد: در اين پروژه احداث يک بند انحرافي بتن آرمه وزني از نوع اوجي به طول 20 متر در عرض رودخانه و در بالادست بند خاکي فعلي، يک کانال انتقال آب به طول 150 متر با دريچه آبگير 1000 تا 1200 ليتر در ثانيه، دو ديوار ساحلي در جناح راست و چپ رودخانه با کفسازي هر کدام به طول 400 متر با مصالح سنگ و سيمان و همچنين ساخت حوضچه آرامش پيش بيني و در نظر گرفته شده است.

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين اظهار کرد: يقيناً با اجراي اين پروژه حدود 400 متر از مسير اين رودخانه در محدوده اراضي ضلع غربي شهرک هفت سنگان واقع در حاشيه رودخانه، با ديواره سازي در سمت راست و چپ، ساماندهي و کفسازي خواهد شد و باغداران براي آبياري باغات سنتي و اراضي کشاورزي خود، هر ساله از آب مطمئن و پايدار و سيلابهاي فصلي رودخانه با احداث بند انحرافي و ادامه کانال انتقال آب براي آبياري، بهره مند، مي گردند و در آينده مشکلات تخريب باغات و اراضي مجاور به واسطه سيل رودخانه برطرف مي شود.

قابل ذکر است هزينه مطالعات اين پروژه براي فازهاي يک و دو 250 ميليون ريال و همچنين هزينه اجراي آن براي کليه مراحل پروژه اعم از تأسيسات بند انحرافي، حوضچه آرامش، کانال انتقال آب، دريچه آبگير، ساماندهي و ديوارسازي و کفسازي طول 400 متر رودخانه در دو طرف، با فهرست بهاي سال 1394، برابر 35 ميليارد ريال برآورد گرديده است.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط