شنبه ۱۳۹۴/۰۷/۱۱

حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

طرح بازپيرايي بدنه دو طرف خيابان طالقاني قزوين به پايان رسيد

محمداسماعيل حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين از پايان طرح بازپيرايي بدنه دو طرف خيابان طالقاني حدفاصل سبزه ميدان تا سرپل طالقاني را به سفارش سازمان زيباسازي خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين، حافظي افزود: خيابان، يکي از عناصر اصلي فضاهاي شهري در دوره معاصر به شمار مي رود. کارايي و کيفيت اين فضا در ايجاد حس رضايتمندي و تأمين آسايش ساکنان شهر که حضوري گسترده در آن دارند، حائز اهميت است.

وي افزود: پيچيدگي‎هاي زندگي معاصر، زندگي ماشيني و مسائل زيست – محيطي ، لزوم توجه به ايجاد فضاهاي مطلوب انساني به ويژه در عرصه‌هاي زندگي عمومي را صد چندان کرده است.

حافظي تصريح کرد: خيابان طالقاني يکي از مهمترين معابر شرقي – غربي در بافت مرکزي شهر به شمار مي‌رود و ماهيت تجاري و جايگاه آن در ساختار فضايي شهر، اين اهميت را دو چندان کرده است.

اين مسئول ادامه داد: آنچه از آن با عنوان بازپيرايي جداره شهري ياد شده است در واقع ارتقاي کيفيت ادراکي است. کيفيتي که همه حس‌هاي انسان بخصوص حس بصري در آفرينش آن دخيل هستند در اين راستا موضوعاتي مانند انتظام بخشي به ملحقات مختلف بدنه ها از قبيل تأسيسات و تابلوها، شستشوي نماها، رفع خرابي‌هاي احتمالي در نماها ، الحاق عناصر لازم به جداره و ... مواردي هستند که در اجراي اين طرح مد نظر قرار گرفته است.

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري اظهار کرد: آنچه در اين پروژه به دنبال آن هستيم ارتقا اين کيفيت در خيابان طالقاني به عنوان يکي از قطب‌هاي فعال تجاري در سطح شهر است که همواره پذيراي جمعيت متراکمي جهت پياده روي مي‌باشد.

حافظي بيان کرد: مراحل کلي مطالعات اين طرح شامل شناسايي موقعيت محدوده طرح در سطح شهر قزوين، بررسي تفصيلي محدوده طرح و بررسي تفصيلي جداره خيابان طالقاني به لحاظ ابعاد بصري است.

وي افزود:اين بررسي در دو سطح نظام کلي خيابان و بررسي پلاک به پلاک است تا شناخت جامعي از مسائل موجود و مرتبت حاصل شود. در اين راستا براي بيش از 90 پلاک واقع در خيابان طالقاني به تفکيک و تفصيل شناسنامه بصري تهيه گرديد و در اين شناسنامه کاربري پلاک به تفکيک طبقات، طول بر پلاک، عناصر متصل به جداره، آلودگي هاي بصري، ويژگي و سبک و ارزش معماري آنها ارائه شده است.

اين مسئول افزود: براي استخراج نقاط قوت و ضعف و همچنين فرصت‌ها و تهديدهاي موجود در محدوده خيابان طالقاني، مؤلفه‌هاي شهري شامل مؤلفه‌هاي عملکردي، تجربي زيباشناختي و زيست محيطي و کيفيت هاي مورد انتظار در هر مؤلفه و نحوه تأثير گذاري آنها بر لايه هاي پنچگانه فرم شهري شامل کاربري و فعاليت، حرکت و دسترسي، فرم کالبدي، استخوان بندي فضايي و منظر شهري مورد بررسي قرار گرفته است.

وي بيان کرد: بر اين اساس راهبردهاي کلي ساماندهي در قالب راهبردهاي تطبيقي، تهاجمي، دفاعي و اقتضايي ارائه شده و براي هر گروه از راهبردهاي فوق سياست هاي طراحي شهري تدوين شده است.

حافظي گفت: در مرحله بعدي با توجه به تحليل ها، راهبردها و سياست هاي ارائه شده ، شامل دو سطح از پيشنهادات است، سطح اول شامل ضوابطي است که مربوط به بخش هاي مختلف بناهاي موجود در خيابان طالقاني، ضوابط مربوط به هنرهاي شهري ، تابلوهاي شهري و ضوابط نورپردازي و همچنين عناصر الحاقي به نما و ... است .

وي با بيان اين مطلب که در ادامه طرح به تدقيق خط پروژه تابلوها در خيابان طالقاني و ساماندهي و نظم بخشي تابلوهاي شهري پرداخته شده است يادآورد شد: نصب هر گونه برزنت، پلاکارد  داربست، تابلوهاي تبليغاتي ( بيلبورد ، بالون ، استند ، حجمي ديواري ، پشت بام و تابلوهاي معرف کاربري مربوط به اشخاص حقيقي يا حقوقي ، ديوارنويسي ، پوسترهاي کاغذي ، برچسب و ... ) بايد با مجوز شهرداري جمع آوري يا امحا خواهد شد .

حافظي خاطر نشان کرد: در سطح دوم و در گام پيش از فاز نهايي طرح ، به ارائه راهکارهاي اجرايي ، در راستاي بازپيرايي بدنه شهري خيابان طالقاني در دو بدنه شمالي و جنوبي پرداخته شده است و براي هر يک از پلاکهاي برداشتي به تفکيک راهکار ياد شده تدوين و تا حد امکان نقاط مورد نظر براي اجراي اين راهکارها نيز بر روي تصاوير هر پلاک نشان داده شده است که مي تواند موجب سهولت در فرايند اجراي طرح باشد.

اين مسئول بيان کرد: در پايان ضمن اولويت بندي اجراي پيشهادات ارائه شده در طرح، ضوابط تشويقي ، تنبيهي و همچنين چگونگي تعامل با ساير حوزه هاي شهرداري در راستاي اجراي آن نيز تدوين شد.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط