یکشنبه ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

پروژه‌هاي شهر قزوين با تاکيد بر مشارکت مردمي طراحي مي‌شود

محمد اسماعيل حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: شهر قزوين با توجه به تحولات اخير و افزايش سرعت تحول به عنوان يک الگو در کشور مطرح است.

به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري قزوين؛ حافظي در آئين رونمايي کتاب بانک پروژه‌هاي مطالعاتي و طراحي شهرداري قزوين و نسخه به روز رساني اطلس شهر قزوين که به ميزباني سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين با حضور مديران استاني و شهري برگزار شد، افزود: مديريت شهري قزوين در سال‌هاي اخير نقش مهمي در فرآينده توسعه شهر داشته است.

اين مسوول با اشاره به تاسيس سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين در سال 87 گفت: پروژه‌هاي شهرداري قزوين با پشتوانه فني و مهندسي اين سازمان در حال اجراست.

حافظي بيان کرد: پروژه‌هاي شهر قزوين با تاکيد بر مشارکت مردمي طراحي مي‌شود و همچنين استفاده از نظرات کارشناسان و صاحب نظران در اولويت قرار دارد.

وي افزود: در طراحي پروژه‌ها تهيه پيوست‌هاي اجتماعي و اقتصادي و استفاده از نرم‌افزارهاي تخصصي يکي از ضرورت‌هاي کاري است که اين سازمان به آن توجه دارد.

مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين بيان کرد: 303 عنوان پروژه در کتاب بانک پروژه‌هاي مطالعاتي و طراحي شهرداري قزوين مطرح شده است که اين کتاب يک سند قابل اعتبار براي زحمات 7 ساله اين سازمان است.

حافظي افزود: کتاب بانک پروژه‌هاي مطالعاتي و طراحي شهرداري قزوين سندي مصور از مجموعه مطالعات و طرح هاي تهيه شده از سوي اين سازمان از سال 88 تا 94 مي‌باشد.

اين مسوول اضافه کرد: اين کتاب در هشت سرفصل شامل ابنيه، فضاي سبز، مناسب سازي، ترافيکي، زيباسازي، مهندسي آب، خدمات شهري و مطالعاتي به معرفي 303 عنوان پروژه مطالعاتي و طراحي مي‌پردازد.

وي به اطلس شهر قزوين اشاره و بيان کرد: اشکال مختلفي از الگوهاي تفسير و تحليل داده‌ها وجود دارد که به مديران، سياست‌گذاران، کارشناسان و مخاطبين عام کمک مي‌کند که جهت رفع مشکلات فراروي خود و سازمان شان تصميمات منطقي و موثري را اتخاذ کنند و اين مهم به گونه‌اي کارآمد و موثر توسط اطلس هاي مختلف صورت مي‌پذيرد.

حافظي اضافه کرد: اطلس شهر قزوين از جمله منابع اسنادي معتبري است که ابتدا در سال 90 بر اساس داده‌هاي آماري سرشماري سال 85 تدوين شد و سپس با انتشار نتايج سرشماري سال 90 در سال 94 بروزرساني آن بر اساس آخرين سرشماري‌ها در دستور کار اين سازمان قرار گرفت.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط