یکشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين خبر داد؛

اتمام مطالعه و نيازسنجي پارکينگ‌هاي حاشيه اي و غيرحاشيه‌اي در قزوين

محمداسماعيل حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين از پايان پروژه مطالعه وضع موجود و نيازسنجي پارکينگ هاي حاشيه اي و غيرحاشيه‌اي شهر قزوين خبر داد .

 

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمد اسماعيل حافظي افزود: پروژه مطالعه وضع موجود و نيازسنجي پارکينگ‌هاي حاشيه‌اي و غيرحاشيه‌اي در زون‌هاي مرکزي شهر قزوين، به سفارش سازمان ترافيک و حمل و نقل شهرداري قزوين و از سوي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين به اتمام رسيد.

حافظي گفت: پيش‌بيني فضاي مناسب پارکينگ براي خودروها به‌ويژه در مناطق پرتراکم و مرکزي شهر علاوه بر صرفه‌جويي در زمان تلف شده براي جستجوي فضاي پارکينگ، صرفه‌جويي در مصرف سوخت، کاهش استهلاک وسايل نقليه و آثار نامطلوب رواني، باعث کاهش حجم خودروهاي سرگردان در جستجوي فضاي پارکينگ و در نتيجه کاهش زمان تاخير در شبکه مي‌شود.

حافظي بيان کرد: عمليات آماربرداري در اين پروژه، در دو مرحله آماربرداري پلاک از شرياني ها و آماربرداري تعداد خودروي پارک شده در کوچه‌ها انجام شد و براي برداشت تقاضاي پارک کوچه‌هاي محدوده مرکزي شهر، پس از بررسي‌هاي ميداني و طبق نظر کارشناسي، کوچه‌هايي به عنوان نمونه انتخاب شدند.

وي گفت: مدت آماربرداري برابر با آماربرداري شرياني‌ها در نظر گرفته شد و عمليات برداشت پارکينگ‌هاي غير حاشيه اي در دو مرحله برداشت عرضه و برداشت تقاضا انجام شد.

اين مسؤول افزود: برداشت پارکينگ‌هاي غير حاشيه‌اي با شناسايي آنها آغاز شد و ابتدا پارکينگ‌هاي موجود از مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيک قزوين از شناسايي و سپس براي اطمينان و به روزرساني آنها از سازمان هاي ذيربط استعلام شد.

حافظي گفت: سپس بازديد محلي براي تدقيق اطلاعات و بررسي ورودي و خروجي هاي آن‌ها انجام شد و همچنين در اين بازديد ظرفيت پارکينگ، چگونگي کنترل ورود و خروج (تجهيز به سيستم الکترونيکي)، ساعات کار، مساحت، نوع ساختمان (از نظر تعداد طبقات) و مالک (خصوصي يا شهرداري) برداشت شد.

وي افزود: جهت برداشت تقاضاي پارک غير حاشيه اي، پارکينگ‌هاي با ظرفيت بيشتر از 60 خودرو برداشت شد و براي همخواني اطلاعات با برداشت تقاضاي پارک حاشيه اي، زمان آماربرداري از ساعت 17 تا 20 يک روز کاري عادي تعيين شد.

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري افزود: تعيين محل مناسب به جهت مکانيابي پارکينگ با توجه به مهمترين پارامترهاي مکانيابي پارکينگ‌هاي طبقاتي صورت گرفته و به جهت ارائه اين پارامترها مطالعات کتابخانه‌اي قابل توجهي انجام و از نظرات کارشناسان، دست اندرکاران، اساتيد دانشگاه و متخصصان حمل‌و نقل بهره گرفته شده است و با استفاده از روش سلسله‌مراتبي اين پارامترها اولويت‌بندي شده‌اند.

وي همچنين بيان کرد: براساس نتايج حاصل مطالعات انجام شده و با توجه به نظرات کارفرما، راهکارهاي اجرايي مديريت و ساماندهي پارکينگ ارائه شده است.

وي افزود: به جهت ارائه دستورالعمل قيمت‌گذاري پارک حاشيه‌اي‌ در ابتدا موارد مرتبط با‌‌ رويکردهاي مختلف مديريت پارکينگ ارائه شده و استراتژيهاي پارکينگ(در قالب‌هاي ممنوعيت پارک، محدوديت پارک و استراتژي تکميلي) بيان شده است.

اين مسوول گفت: همچنين  نتايج حاصل از مدل قيمت‌گذاري پارکينگ­‌هاي حاشيه‌اي مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفته است.

پايان پيام

 

 

 

تصاویر مرتبط