چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۳/۱۲

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين خبر داد؛

پايان پروژه طراحي هندسي و تعريض جاده اسماعيل آباد قزوين

محمداسماعيل حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين از پايان پروژه طراحي هندسي و تعريض جاده اسماعيل آباد به طول تقريبي چهار کيلومتر و نقاط دسترسي به آن خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمداسماعيل حافظي افزود: پيش بيني حجم و الگوي تردد سفرهاي شهري بر اساس طرح‌هاي توسعه عمراني و شهرسازي هر منطقه يکي از اولويت‌هاي مجموعه مديريت شهري است و بر اساس اين پيش بيني‌ها برنامه‌ريزي اقدامات زيرساختي و طرح‌‎هاي عملياتي به منظور پاسخگويي به نيازهاي آينده حمل و نقل و ترافيک شهري انجام مي‌شود.

 اين مسؤول عنوان کرد: با توجه به مطالعات انجام شده در طرح جامع شهرسازي شهر قزوين، تکميل و توسعه اراضي مسکوني و ساير کاربري‌هاي محدوده شمالي آزاد راه قزوين – زنجان در برنامه کاري قرار گرفته است.

وي ادامه داد: تعريض و اصلاح مسير دسترسي به اين محدوده به منظور تأمين ظرفيت تقاضاي سفرهاي ايجاد شده در آينده به صورت کارا و ايمن يکي از الزامات اجرايي اين طرح توسعه به شمار مي‌رود و مسير فعلي با عنوان جاده اسماعيل آباد شناخته مي‌شود.

حافظي افزود: روستاي اسماعيل آباد، در ضلع شمالي آزاد راه تهران – زنجان و شمال شهر قزوين واقع شده است و در وضعيت موجود، دسترسي به اين روستا و اراضي مسکوني منطقه از طريق خروجي راستگرد مسير شرق به غرب آزاد راه و همچنين دسترسي از طريق بلوار دانشگاه بين المللي امام خميني( ره ) و گذر از تقاطع غيرهمسطح يادگار امام امکان پذير است.

وي خاطر نشان کرد: با وجود شهرک هاي مسکوني و کاربري هاي تجاري واقع در حاشيه مسير دسترسي به روستا و همچنين وجود ورزشگاه سردار آزادگان به عنوان يکي از مراکز اصلي جاذب سفر، نياز به ايجاد يک مسير مناسب براي تردد سهل و ايمن بيش از پيش ضرورت مي‌يابد.

مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين افزود: جاده اسماعيل آباد در وضعيت موجود در تمام طول خود داراي عرض مقطع 6 متري بوده و به عنوان يک مسير آسفالته روستايي مورد استفاده قرار مي گيرد، همچنين اين جاده داراي دو خط عبوري در جهات مخالف بدون جداشدگي فيزيکي است.

مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري ادامه داد: رده عملکردي اين مسير بر اساس آيين نامه طراحي هندسي راه هاي ايران، به عنوان اتصال دهنده چند روستا با يکديگر با اتصال به مسير اصلي، اين مسير فرعي درجه يک تعريف مي‌شود و هدايت جريان ترافيک از اين شهرک هاي مسکوني به معبر اصلي و در ادامه به آزاد راه و شهر قزوين از مهم ترين اهداف اجراي اين طرح به شمار مي رود.

حافظي خاطر نشان کرد: هدايت ترافيک عبوري از جاده اسماعيل آباد به صورت ايمن و کارا از سوي خطوط کندرو ، دسترسي هاي کندرو به تندرو و طراحي مناسب قوس هاي رويکردهاي گردشي در دسترسي کاربري ها به صورتي که منطبق بر ويژگي هاي طرح تفصيلي باشد از جمله مواردي است که در ارائه طرح نهايي به طور کامل و به دقت مدنظر قرار گرفته است.

وي افزود: با توجه به اينکه زمين بالا دست محدوده از نوع کوهپايه اي است، جمع آوري و هدايت آب‌هاي ناشي از بارندگي از اهميت بالايي برخوردار است و شبکه جمع آوري آب هاي سطحي به گونه اي طراحي شده که زهکشي جريان آب‌هاي سطحي به سهولت انجام شود.

پايان پيام

 

 

تصاویر مرتبط