پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۳/۱۳

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

سازمان خدمات طراحي قزوين به قطب فني و مهندسي استان تبديل شده است

محمد اسماعيل حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: اين مجموعه در طراحي پروژه‌هاي شهري از نظرات مردمي، کارشناسان متخصص و اساتيد دانشگاه‌ها براي راهبري پروژه‌ها بهره‌مند مي‌شود.

به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري قزوين؛ حافظي در بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين از سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين با بيان اينکه ارتباطات خوبي با اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين در زمان طراحي پروژه‌هاي شهري وجود دارد که نتايج مثبتي را هم به همراه دارد، گفت: از زمان تاسيس اين سازمان از سال 88 تا اکنون اين مجموعه توانسته تجربه‌هاي بسياري در زمينه‌هاي تخصصي طراحي به دست آورد و ارائه کتاب بانک پروژه هاي مطالعاتي و طراحي شهرداري قزوين با 303 پروژه گواهي بر اين مدعاست.

وي با تشريح مراحل تهيه و طراحي پروژه‌هاي شهري تصريح کرد: همچنين اين مجموعه هميشه قبل از طراحي پروژه‌هاي شهري با متقاضيان تهيه طرح هم‌انديشي مي‌کند تا از نظرات آن‌ها بهره‌مند شود.

وي بيان کرد: هر ساله اين مجموعه با اعلام فراخوان سراسري براي جذب مشاوران صاحب صلاحيت در رشته‌هاي مختلف طراحي شهري مي‌کند.

مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين افزود: در بهره‌مندي از مشاوران صاحب صلاحيت تلاش شده است تا از مشاوران بومي حداکثر استفاده صورت گيرد .

حافظي ادامه داد: در کنار تهيه و طراحي پروژه‌هاي شهري، مطالعات اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و زيست محيطي براي هر پروژه در اولويت کاري قرار دارد.

اين مسوول به برگزاري جلسات هم‌انديشي درباره پيشبرد اجراي برخي از پروژه‌ها با مردم اشاره و بيان کرد: تلاش شده است تا اشتباهات در طراحي پروژه‌هاي شهري به حداقل برسد.

وي به تهيه آرشيو فيزيکي و نرم افزاري در اين مجموعه اشاره کرد و راه اندازي سيستم مديريت يکپارچه پروژه ها PMS را از نقاط قوت موجود در سازمان دانست و پيشنهاد داد: اين مجموعه اعلام آمادگي دارد تا بتواند مرکز اسناد و مطالعات شهرداري قزوين را راه‌اندازي کند چراکه اين مرکز يکي از ضرورت‌هاي شهرداري قزوين مي‌باشد.

حافظي به پروژه‌هاي سال جاري اشاره و بيان کرد: اين مجموعه مي‌تواند به ساير نهادهاي استان خدمات طراحي ارائه کند و ظرفيت خوبي در اين راستا وجود دارد که در اين راستا پروژه هاي متعددي براي شهرهاي محمديه ، تاکستان ، الوند ، معلم کلايه ، ضياء آباد و ... تهيه گرديده است.

وي اضافه کرد: سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين اکنون به يک قطب فني و مهندسي در استان تبديل شده است.

وي اظهار کرد: در طراحي پروژه‌هاي شهري از مهندسي ارزشي استفاده مي‌شود تا طراحي پروژه‌هاي شهري با حداقل هزينه‌ها صورت گيرد.

بررسي همه درخواست‌ها در طراحي پروژه‌هاي شهري

فرزانه نظري‌پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين نيز گفت: در طراحي پروژه‌هاي شهري همه درخواست‌ها به دقت بررسي مي‌شود.

وي افزود: استفاده از نظرات شهروندان در طراحي پروژه‌هاي شهري در اولويت قرار دارد و در اين راستا نظرسنجي‌هاي مورد نياز انجام مي‌شود.

همراهي براي راه‌اندازي مرکز اسناد و مطالعات

شهلا عطايي، عضو شوراي اسلامي قزوين  در اين مراسم گفت: اقدامات سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين قابل تقدير است.

وي از راه‌اندازي مرکز اسناد و مطالعات از سوي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين استقبال کرد و افزود: اين آمادگي وجود دارد تا در اين راستا اين سازمان را همراهي کند.

احساس تعلق در طراحي پروژه‌هاي شهري

عباس ظاهري، عضو شوراي اسلامي قزوين نيز بر استفاده از نظرات کارشناسان و مردم تاکيد و اظهار کرد: استفاده از نظرات کارشناسان و مردم امري ضروري است.

وي با تقدير از اقدامات خوب اين سازمان از زمان تاسيس بيان کرد: اين مجموعه بايد تلاش کند تا بعد از پايان پروژه‌هاي شهري، بازخورد آن در بين مردم بررسي کند و بر اساس آن ساير پروژه‌ها را اجرايي کنند.

ظاهري گفت: بايد تلاش شود در طراحي پروژه‌ها به گونه‌اي عمل شود که شهروندان نسبت به آن پروژه احساس تعلق داشته باشند.

استفاده از متخصصان بومي اقدامي قابل تقدير است

حكمت اله داوودي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين نيز گفت: سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين يک سازمان کليدي در شهرداري قزوين است.

وي با تاکيد بر تهيه پيوست‌هاي اجتماعي در طراحي پروژه‌هاي شهري در راستاي رضايت‌مندي شهروندان گفت: در طراحي پروژه‌هاي شهري بايد خواسته‌هاي اکثريت جامعه عموميت داشته باشد.

وي تصريح کرد: اين سازمان بايد بتواند در طراحي پروژه‌هاي شهري مردم و مسوولان را با ارائه اطلاعات درست و شفاف توجيه کند تا مردم و مسوولان با اطلاعات غلط اظهار نارضايتي از طراحي پروژه‌هاي شهري نداشته باشند. 

عضو شوراي اسلامي شهر قزوين نيز استفاده از نظرات مردم در طراحي پروژه‌هاي شهري مهم دانست و گفت: استفاده از متخصصان بومي از سوي اين سازمان اقدامي قابل تقدير است.

طراحي پروژه‌هاي شهري بايد با باورهاي مردمي همسو باشند

علي صادقي نياركي، سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين نيز با بيان اينکه اهميت فعاليت اين سازمان بر کسي پوشيده نيست، گفت: هر سال که مي‌گذرد تلاش و تجربيات اين مجموعه بيشتر مي‌شود.

وي بيان کرد: متخصصان و کارشناسان اين سازمان در طراحي پروژه‌هاي شهري بايد احساس تعلق داشته باشند و با مسووليت بيشتري در طراحي پروژه‌ها وارد شوند.

صادقي نيارکي گفت: متخصصان و کارشناسان اين سازمان بايد خروجي کار خود را ببينند تا بدانند در بين مردم چقدر تاثيرگذار بوده است.

وي با بيان اينکه طراحي پروژه‌هاي شهري بايد با باورهاي مردمي همسو باشند، تصريح کرد: طراحي پروژه‌هاي شهري بايد بر اساس نياز و حداقل هزينه‌ها صورت گيرد.

جايگاه سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين يک جايگاه راهبردي است

حسين صلح‌جو، ديگر عضو شوراي اسلامي شهر قزوين نيز جايگاه سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين را يک جايگاه راهبردي و کليدي دانست و گفت: رضايت‌مندي شهروندان در طراحي پروژه‌هاي شهري بسيار مهم است.

وي تاکيد کرد: مطالعات اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و زيست محيطي در کنار طراحي پروژه‌هاي شهري بايد با تمام دقت صورت گيرد.

صلح‌جو از راه‌اندازي مرکز اسناد و مطالعات از سوي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين استقبال کرد.

پايان پيام

تصاویر مرتبط