سه‌شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۹

حافظي، مديرکميته علمي اجلاس بين‌المللي شهرداران جاده ابريشم:

چهار نشست تخصصي در اجلاس شهرداران جاده ابريشم برگزار مي‌شود

محمداسماعيل حافظي، مديرکميته علمي يازدهمين اجلاس بين‌المللي شهرداران جاده ابريشم از برگزاري چهار نشست تخصصي در اجلاس با حضور شرکت‌کنندگان داخلي و خارجي خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري قزوين؛ حافظي افزود: طرح جاده ابريشم در قرن بيست و يکم از سوي رئيس جمهور چين با عنوان "يک کمربند، يک جاده" مطرح شده است که در نهايت قادر است چين را به غرب متصل کند.

وي افزود: اين طرح دربرگيرنده  دو شبکه عظيم  يعني "جاده ابريشم جديد" و جاده ابريشم دريايي قرن بيست و يکم" مي‌باشد که اين ابتکار  به مسيرهاي زميني و دريايي اشاره دارد که هدف آن اتصال حلقه اقتصادي شرق آسيا در يک سو و حلقه اقتصاد اروپايي توسعه يافته در سوي ديگر است که پتانسيل توسعه عظيم اقتصادي را براي اين کشورها به دنبال خواهد داشت.

حافظي بيان کرد: در اين راستا سازمان‌ها و مجموعه‌هاي متعددي در جهان در حال بسترسازي  و انجام اقدامات موثر با هدف احياي مسير جاده ابريشم و باز تعريف نقش جديد آن در معاملات اقتصادي، سياسي امروز هستند که يکي از اين مجموعه‌ها سازمان شهرهاي جاده ابريشم از کشور کره جنوبي است که در سال 2005 با هدف افزايش همکاري و همگرايي بين کشور چين و کشورهاي آسياي ميانه و با شعار "ساختن آينده مشترک بر اساس سنت" تاسيس و گسترش پيدا کرده است و 200 شهر از 67 کشور را پوشش مي‌دهد.

وي بيان کرد: با توجه به اعطاي ميزباني يازدهمين اجلاس بين‌المللي شهرداران جاده ابريشم به قزوين در سال جاري، در کنار مباحث اجرايي و ظرفيت سازي‌هاي اقتصادي، فرهنگي و گردشگري، کميته علمي اجلاس با برنامه‌ريزي صورت گرفته، چهار نشست تخصصي را براي اين اجلاس تدارک ديده است که با حضور اساتيد و متخصصان ملي و بين‌المللي، شهرداران خارجي واقع در مسير جاده ابريشم، ميهمانان خارجي دعوت شده، شهرداران داخلي واقع در مسير جاده ابريشم، شهرداران شهرهاي کشور و ساير مقامات رسمي، علمي و کارشناسي در روز  سيزدهم شهريورماه برگزار خواهد شد.

وي گفت: عناوين چهار نشست تخصصي از سوي شهرهاي جاده ابريشم "جاده ابريشم چگونه مي تواند موجب پيشرفت شهر من(يا هر شهر ديگري شود)؟" ، " جاده ابريشم چگونه ميتواند به شهروندان(چه مرد چه زن) سود برساند؟" ، " شهرهاي جاده ابريشم چگونه مي‌توانند با يکديگر همکاري کنند؟" و "شهروندان چگونه مي‌توانند در برقراري صلح و هماهنگي در مسير جاده ابريشم مشارکت داشته باشند؟" است.

وي گفت: اين نشست‌ها با سه رويکرد فرهنگي، اقتصادي و گردشگري برگزار خواهند شد و با تشريح عناوين از سوي مديران پانل که همگي از افراد شاخص علمي در حوزه ملي و بين‌المللي هستند امکان تبادل تجربيات مرتبط با عناوين بحث توسط کشورهاي شرکت کننده پيش‌بيني شده است تا در فرآيندي مشارکتي، اهداف و سياست‌هاي قبل پيگيري تبيين شده و در نهايت به صورت يک بيانيه اختصاصي سند راهي براي ادامه حرکت‌هاي رو به توسعه و اهداف پيش‌بيني شده در اجلاس قرار گيرد.

وي اظهار کرد: براي برگزاري موفق اين نشست‌ها ساعت‌ها کار کارشناسي و تخصصي صورت گرفته است که اميدواريم بتوانيم در حوزه نظريف جريان سازي مناسبي  را منطبق با اهداف کلان تدوين شده شاهد باشيم.

پايان پيام

تصاویر مرتبط