سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۷/۰۴

حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين خبرداد:

جانمايي سرويس هاي بهداشتي عمومي در بوستان هاي رز و ابن سينا

به درخواست مديريت منطقه يک شهرداري و هماهنگي با سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري قزوين، جانمايي سرويس هاي بهداشتي عمومي در بوستان رز و ابن سينا صورت گرفت.

 مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: به درخواست مديريت منطقه يک شهرداري و هماهنگي با سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري قزوين، جانمايي سرويس هاي بهداشتي عمومي در بوستان رز و ابن سينا صورت گرفت.

  به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي قزوين، محمد اسماعيل حافظي افزود: طرح پيشنهادي براي بوستان هاي رز و ابن سينا، مشترك بوده و با توجه به عرصه هاي موجود در فضاي بوستان ها با كمترين دخل و تصرف در فضاي سبز پاركي جانمايي شده اند.
 وي ادامه داد: مساحت كل ساختمان 71 متر مربع و مشتمل بر 3 بخش سرويس بهداشتي بانوان، سرويس بهداشتي آقايان و فضاي مجازي آبخوري و شستشو مي باشد.
 اين مسئول اضافه کرد: در طراحي اين دو مجموعه ضوابط استفاده از سرويس هاي بهداشتي عمومي براي معلولين نيز رعايت شده است.
 مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين بيان کرد: سرويس هاي بهداشتي در بوستان ابن سينا در ضلع شرق و در بوستان رز در ضلع غرب پيش بيني و مكانيابي شده اند و هر يك داراي 3 چشمه معمولي و 1 چشمه مختص معلولين به تفكيك براي آقايان و بانوان مي باشند.
 حافظي خاطرنشان کرد : طرح نهايي هر دو مجموعه، مرداد ماه سال جاري جهت بهره برداري و اجرا به شهرداري منطقه 1 ارسال شده است و  مسؤول اين پروژه مهندس الهه السادات حسيني مي باشد.
 پايان پيام

 

تصاویر مرتبط