شنبه ۱۳۹۱/۰۷/۰۸

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

مطالعات طرح ساماندهي ميدان 22 بهمن قزوين به پايان رسيد

با هدف تقويت روحيه انقلابي در شهر؛ ميدان 22بهمن (دروازه رشت) قزوين توسط سازمان خدمات طراحي شهرداري مطالعه، ساماندهي، بهسازي و زيباسازي مي شود.

 

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت:ميدان 22بهمن (دروازه رشت) قزوين توسط سازمان خدمات طراحي شهرداري مطالعه، ساماندهي، بهسازي و زيباسازي مي شود چراكه اين ميدان يکي از ورودي هاي مهم شهر قزوين است، از اين رو جايگاه ويژه آن در شهر، ميدان را به يک عنصر مهم و پرتحرک تبديل مي کند و انتظار مي رود به عنوان يک نشانه شهري در بدو ورود، شايسته هويت شهر باشد.
 
به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي، محمد اسماعيل حافظي با بيان اينكه اين ميدان بايد نماد خوش آمدگويي به شهر قزوين و در عين حال دربردارنده درون مايه هايي از نام خود، يعني روز مهم و تاريخ ساز «22 بهمن» باشد، بيان كرد:  نصب نماد شهيد رجايي به عنوان يکي از افتخارآفرينان انقلاب اسلامي بر بار معنايي ميدان افزوده و روحيه انقلابي ميدان را تقويت مي کند و در طرح بازسازي ميدان، زنده کردن اين روحيه انقلابي، به عنوان هدف اصلي طراحان مجموعه، موردنظر قرار گرفته است.
مدير عامل سازمان خدمات طراحي تصريح کرد: خاطره انگيزي ميدان در لابه لاي پويايي فواره ها و رنگ و نور، توجه هر تازه واردي را جلب کرده و خوش آمدگوي او در هنگام ورود به شهر خواهد بود. همچنين صدا، حرکت، نور و رنگ عناصري هستند که نشاط و پويايي را در رهگذران ايجاد و خاطره جوش و خروش آن روز تاريخي را زنده مي کنند و در شب نيز رنگ هاي پرچم پرافتخار جمهوري اسلامي ايران، زينت بخش حرکت فواره ها خواهد بود.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط