سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۷/۱۸

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

طراحي فضاي ورزشي زمين مجاور مصلاي قزوين به پايان رسيد

طراحي فضاي ورزشي زمين مجاور مصلاي قزوين توسط سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين انجام شد.

 

 

مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: طراحي فضاي ورزشي زمين مجاور مصلاي قزوين با توجه به كمبود زمين‌‎هاي ورزشي جهت استفاده افراد در بيشتر مناطق شهر توسط سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين انجام شد.
محمد اسماعيل حافظي افزود: با توجه به كمبود زمين‌‎هاي ورزشي جهت استفاده افراد در بيشتر مناطق شهر، سازمان فرهنگي و ورزشي شهرداري پيشنهاد طراحي اين زمين را براي استفاده ساكنان منطقه يك ارايه کرد.
وي با بيان اينکه اين زمين با مساحت 5 هزار مترمربع در ضلع شمال مصلاي قزوين قرار گرفته است، بيان كرد: پس از برگزاري جلسات متعدد، يك زمين فوتبال داراي چمن مصنوعي، دو زمين گل كوچك، يك زمين واليبال طراحي و نيز مقرر شد پاركينگ و ساختماني جهت نگهباني مجموعه، رختكن و سرويس بهداشتي در سايت گنجانده شود.
حافظي اضافه كرد: پس از تهيه نقشه هاي معماري، سازه، تأسيسات و دفترچه متره برآورد، اين طرح اجرا و تحويل سازمان فرهنگي و ورزشي شده است.
 
پايان پيام
 

 

تصاویر مرتبط