سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۸/۰۲

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

محل استقرار و آبگيري تانكرهاي آب شهر قزوين مطالعه و طراحي شد

پروژه مطالعه و طراحي محل استقرار و آبگيري تانكرهاي آب، توسط سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين به پايان رسيد.

 

مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: پروژه مطالعه و طراحي محل استقرار و آبگيري تانكرهاي آب، توسط سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين و به سفارش سازمان پارك ها و فضاي سبز به پايان رسيد.
محمد اسماعيل حافظي افزود: اين اقدام به منظور بهبود شرايط تانكرهاي حمل آب در گذشته که در كنار خيابان و با استفاده از يك نازل اقدام به آبگيري مي‌کردند، صورت گرفته است.
وي با بيان اين که با اين اقدام علاوه بر ساماندهي شرايط پارك ماشين ها، از دو نازل جهت آبگيري استفاده مي‌شود، بيان كرد: سايت مورد طراحي داراي 2 هزار مترمربع مساحت است كه تانكرهاي حمل آب جهت آبگيري به آن وارد شده و پس از آبگيري جهت آبياري فضاهاي سبز، به سطح شهر اعزام مي شوند.
حافظي با اشاره به اين که فضاي مذكور شامل ورودي، اتاق نگهباني و سرويس بهداشتي و ... مي باشد، اضافه کرد: محل پروژه حمل تانكرهاي آب واقع در تقاطع خيابان فلسطين غربي و بلوار شهيد باهنر مي باشد.
پايان پيام
 

 

تصاویر مرتبط