سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

پروژه برنامه‌ريزي و مکانيابي کارگاه‌هاي گردشگري خلاق در حال تهيه است

محمداسماعيل حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: با توجه به رويکرد ارتقا صنعت گردشگري شهر قزوين و اهميت گردشگري فرهنگي، پروژه برنامه‌ريزي و مکانيابي کارگاه‌هاي گردشگري خلاق به عنوان يک پروژه جاذب در حوزه گردشگري فرهنگي در حال تهيه است.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ حافظي افزود: از اقدامات مهم اين پروژه مي‌توان به شناسايي فعاليت‌هاي هنري و ظرفيت هاي گردشگري خلاق قزوين با قابليت آموزش در کارگاه هاي کوتاه مدت براي گردشگران، انتخاب مکان هاي مناسب براي برگزاري کارگاه هاي گردشگري خلاق و تعريف تقويم رويدادهاي کارگاه هاي گردشگري خلاق اشاره کرد.

حافظي خاطر نشان کرد: تأثيرات اساسي اجراي پروژه بر شهر قزوين عبارتند از افزايش جاذبه هاي گردشگري شهرقزوين و جذب گردشگر، معرفي ميراث فرهنگي ناملموس شهر قزوين به گردشگران داخلي و خارجي و ايجاد بسترهاي مناسب جهت انجام و ارائه کالاهاي فرهنگي - هنري شهر قزوين به گردشگران مي باشد.

پايان پيام