جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۰۷

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

بوستان نواب با رويكرد ارج نهادن به مقام آتش‌نشان بازطراحي شد

محمد اسماعيل حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: بوستان نواب با رويكرد ارج نهادن به مقام آتش‌نشان بازطراحي شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ حافظي افزود: اين سازمان به نمايندگي از شهرداري قزوين به عنوان يکي از پيشروان ارج نهادن به مقام آتش نشان، گامي موثر برداشته و شهروندان را بيش از پيش با پيشه بشردوستانه آتش نشاني آشنا کرده است.

وي بيان کرد: آتش‌نشاني در زمره مشاغلي است که با تاثير عمده اي که در نجات، حفظ و بقاي جامعه دارد کمتر مورد توجه سايرين قرار گرفته است و داوطلب شدن براي ورود به عمق خطر به جهت نجات جان ديگري با سرمايه هاي يک سرزمين ايثارگري حيرت انگيزي است که از يک سو شايسته توجه، قدرداني و گراميداشت و از طرف ديگر نيازمند آموزش و آگاهي هاي عمومي در جهت همکاري با اين ايثارگران است.

حافظي خاطر نشان کرد: در اين راستا در برنامه ريزي هاي صورت گرفته، باز طراحي پارک نواب که در مجاورت ايستگاه آتش نشاني نيز قرار دارد، با رويکرد آتش نشان در دستور کار قرار گرفته است.

اين مسوول گفت: چنين طرحي شامل تعدادي المان با مفهوم ايثار آتش نشانان غيور و نيز بازي‌هايي مي‌باشد که علاوه بر سرگرمي آگاهي و توانايي اقشار جامعه و به ويژه کودکان را در مواجهه با خطر افزايش دهد، اين شغل ارزشمند را در جهت ترويج آن بيشتر معرفي کند و لزوم همکاري هاي فوري با آتش‌نشانان را يادآور شود.

اين مسؤول ادامه داد: تحقق چنين پروژه‌اي هم در ابتدا به عنوان فعاليتي در راستاي ارتقا کيفيت هاي شهري و هم در آينده که موجب شود اين شغل بيش از امروز شناخته و ارج نهاده شود و نيز ترويج ايثار گردد، دستاورد بزرگي است که شهرداري بدان خواهد باليد.

پايان پيام